top of page

Når du vil sælge

​​Følgende udgifter opkræves i forbindelse med salg af andelsboligen hos sælger.

  • Afholdelse af syn kr. 400,00

  • Udarbejdelse af boligaftale kr. 4800,00 + moms.

  • Udarbejdelse af nøgletalsoplysninger kr. 1.200,- + moms.

Der tages forbehold for prisændringer

Under "til salg" på hjemmesiden her, kan du selv eller din potentielle køber downloade PDF filer med regnskaber, husorden, referater fra generalforsamlinger mm.

Held og lykke med salget

Ønsker du at sælge din andelslejlighed skal du kontakte Janne Magnussen foreningens administrator hos Aunbøl.

Hun skal regne på prisen af andelen i forhold til forbedringer mm.

Ved fraflytning afholdes syn. Ved fejl og mangler påhviler det fraflytter at udbedre disse for egen regning, såfremt det ikke hører under andelsforeningens forpligtelser.  

Der er mulighed for at sætte salgsannoncer op på opslagstavlerne i opgangene. Du kan også få din salgsannonce vist her på hjemmesiden samt på Esbjerggårds interne Facebook side.

Hvis du ønsker at få din salgsannonce på denne hjemmeside, så kontakt administrator Janne Magnussen fra Aunbøl. 

Du kan også benytte Esbjerggårds interne Facebookgruppe.

Janne Magnussen

Administrationsselskabet Aunbøl A/S
Tlf: 75 45 97 77
Direkte: 76 12 21 38

jm@aunboel.dk

www.aunboel.dk

EsbjGaa Forside hjemmeside 1 copy.jpg
bottom of page