top of page

Renovering af lejlighed - regler

I forbindelse med al form for renovering/ombygning/ændring i din lejlighed skal bestyrelsen FØR påbegyndt arbejde adviseres, hvilket gøres ved at sende en email til esbjerggaard@gmail.com med en forespørgsel om tilladelse til den påtænkte renovering/ombygning/ændring.

Når du renoverer eller bygger om, skal du være opmærksom på følgende:

  • Der må ikke foretages renovering/ombygning/ændring før bestyrelsen har givet sin tilladelse. Dette gælder både før og efter indflytning i lejligheden.

 

  • Bestyrelsen skal ligeledes kontaktes hurtigst muligt efter renoveringen/ombygningen/ændringen, da denne skal endeligt godkendes.   

  • Alt VVS arbejde skal udføres af autoriseret håndværker jvf. paragraf 10 i vedtægterne:

  • Alt EL arbejde skal udføres af autoriseret håndværker jvf. paragraf 10 i vedtægterne:

  • Emhætte: En emhætte må ikke tilsluttes gasudluftningshætten i køkkenet.  Aftræk fra emhætten føres ud gennem ydremuren.

 

  • Vådrumsbestemmelser for badeværelser.

  • Regler omkring træloft i etageejendomme.

    • I processen omkring udvælgelse og etablering af lofter, må du ikke glemme, at der er særlige lovkrav til etablering af lofter. Fx skal loftshøjden i beboelsesrum og køkken i en lejlighed være mindst 2,5 meter i gennemsnit. Hvis du vil lave et sænket loft, så skal du sørge for, at man kan inspicere tekniske installationer anbragt i hulrummet mellem det sænkede loft og det oprindelige loft. Hvis dette ikke er muligt, så er loftet ulovligt. Loftet er også ulovligt, hvis de anbragte tekniske installationer ikke lever op til stærkstrømsbekendtgørelsen. Husk derfor altid at tjekke at dit planlagte, nye loft bliver lovligt, før du etablerer det. Det er ærgerligt og dyrt at have etableret et flot, nyt loft, der efterfølgende skal laves om, fordi det ikke lever op til de gældende krav i bygningsreglementet. (Kilde: Dansk Boligforsikring.dk)

 

  • Ved større ombygninger skal der søges om tilladelse hos Esbjerg Kommune.

Ovenstående er blot vejledende information.

Det er andelshaverens ansvar, at alle gældende regler og standarder er overholdt !​​​

Vedtægter (gældende fra 2022).pdf

EsbjGaa Forside hjemmeside 1 copy.jpg
bottom of page